Image
LCA Life cycle assessment

PROCJENA ŽIVOTNOG CIKLUSA LCA

U potrazi za održivim i ekološki prihvatljivim poslovanjem, među proizvodnim organizacijama javlja se sve više pitanja o ekološkim posljedicama trenutnih proizvodnih modela. Kako odabrati poslovno učinkovita rješenja koja će imati što manje utjecaja na okoliš tijekom životnog ciklusa proizvoda? 

Ponuđeno je učinkovito rješenje koje nudi razumijevanje proizvodnog sustava, mogućnost usporedbe utjecaja različitih proizvoda i tehnoloških procesa na okoliš, identifikaciju procesa, tokova materijala i energije koji imaju najveći potencijal poboljšanja, ali i mogućnost usporedne procjene napretka, sve to  analizom životnog ciklusa proizvoda (LCA).

ŠTO JE LIFE CYCLE ASSESSMENT (LCA)?

Procjena životnog ciklusa (LCA) je metodologija koja se koristi za analizu utjecaja proizvoda na okoliš u svim fazama njegovog životnog ciklusa. Uobičajene faze životnog ciklusa uključuju vađenje sirovina, obradu materijala, proizvodnju, distribuciju, upotrebu i scenarije kraja životnog vijeka.

U analizu su uključene sve vrste utjecaja na okoliš, poput potrošnje resursa, vode i energije, emisije CO2 i drugih emisija opasnih tvari.

LCA metodologija stoga je od temeljne važnosti za odgovor na pitanje: Koja strategija kružnog gospodarstva donosi najviše koristi s ekološkog stajališta?

Bez mogućnosti objektivnog mjerenja tih utjecaja duž cijelog lanca vrijednosti, zapravo je teže donositi racionalne i učinkovite odluke za poboljšanje okolišne učinkovitosti ili ih vjerodostojno prenijeti dionicima. Stoga kombinirana uporaba modela LCA i kružnog gospodarstva omogućuje proizvođačima objektivnu i učinkovitu procjenu i provedbu vlastitih strategija održivosti.

NAŠE USLUGE

Bureau Veritas može ponuditi stručnu pomoć tvrtkama koje žele provesti LCA studiju za svoje proizvode/usluge. Naši stručnjaci pomažu klijentima u svim fazama LCA studije:

-izrada studije, definiranje svrhe i opsega primjene,

-analizu proizvodnih procesa i prikupljanje podataka za potrebe inventure okoliša,

-obrada podataka inventara korištenjem namjenskog LCA softvera,

-izrada LCA izvješća s postignutim rezultatima i njihova interpretacija.

ZAŠTO IZABRATI LCA?

Provođenje LCA studije uključuje razne koristi za tvrtku.

Iz vanjske perspektive:

Certifikacija proizvoda: LCA je potreban kao dio temeljnog znanja za dobivanje certifikata zaštite okoliša (deklaracija o okolišu, EPD).

Marketing: Rezultati LCA mogu se učinkovito koristiti u korporativnim strategijama tržišnog pozicioniranja (praćenje i jačanje poduzeća na „zelenim“ tržištima).

Dionici: podrška u upravljanju "imidžom marke", poboljšanje imidža i odnosa s institucijama i drugim dionicima.

Iz interne perspektive:

Ekološki dizajn: LCA pruža temeljnu informacijsku bazu za projektiranje ili modificiranje proizvoda, učinkovito uzimajući u obzir ekološku varijablu.

Smanjenje troškova: LCA može omogućiti prepoznavanje neučinkovitih procesa ili područja u kojima se mogu postići značajne uštede (smanjenje potrošnje resursa, smanjenje proizvodnje otpada, smanjenje emisije stakleničkih plinova).