Image
UGLJIKOV OTISAK

UGLJIKOV OTISAK ORGANIZACIJE 

Klimatske promjene jedno su od najkritičnijih ekoloških pitanja s kojima se danas suočavamo. U nastojanju da se omoguće borbe protiv klimatskih promjena, brojni dobrovoljni i regulatorni programi za stakleničke plinove razvili su se diljem svijeta. Stoga se trgovačka društva i druge organizacije suočavaju sa sve složenijim zahtjevima za utvrđivanje emisija stakleničkih plinova i zahtjevima o  izvješćivanju. Dionici očekuju da organizacije javno otkriju svoje rezultate  u vezi s klimatskim promjenama i drugim pitanjima održivosti. Ugljični otisak je pristup procjeni i izvješćivanju koji trgovačkim društvima i drugim organizacijama omogućuje točnije izračunavanje emisija stakleničkih plinova i utvrđivanje područja za poboljšanje.

KOJI STANDARDI POSTOJE?

Dva najpoznatija standarda su WBCSD/WRI GHG protokol i ISO 14064-1. Prvi je industrijski standard koji nudi smjernice i kriterije za izračunavanje ugljikovog otiska za organizacije, a drugi je međunarodni standard koji određuje zahtjeve i smjernice za kvantificiranje i izvještavanje o emisijama i uklanjanjima stakleničkih plinova na organizacijskoj razini. Oba su popularna u industriji i uslužnom sektoru te pokrivaju  sve,  od dizajna do provjere inventara stakelničkih plinova (GHG-a). Bureau Veritas ima veliko  iskustvo u provedbi ili provjeri navedenih standarda.  

ZAŠTO BI MOJA TVRTKA ILI USTANOVA TREBALA PROVJERITI SVOJ UGLJIKOV OTISAK?

Provjera ugljikovog otiska omogućuje organizacijama da dobrovoljno pokažu točnost svojih izračuna i mjerenja ugljičnog otiska putem javnog izvješćivanja. Kvantificiranje emisija stakleničkih plinova  koje proizlaze iz izvora u vlasništvu te onih povezanih s uzlaznim i silaznim lancem opskrbe ključan je prvi korak na  putu  prema ugljičnoj neutralnosti ili  nultoj neto stopi.  

PREDNOSTI PROVJERE UGLJIKOVOG OTISKA

1.  Poduzmite prve korake prema utvrđivanju poboljšanja kako bi se ograničile emisije stakleničkih plinova iz operacija vaše organizacije

2.  Provjerite korištenu metodologiju, vjerodostojnost podataka i točnost izračuna 

3.  Dokažite svoju predanost održivosti  i pokažite transparentnost u  komunikacijama

4.  Povećajte ugled  svoje  tvrtke dijeljenjem točnih informacija o ugljičnom  otisku  koje je potvrdila  treća strana