Image
CSRD ESG

Direktiva o korporativnom izvještavanju o održivosti (CSRD)

U Europskoj uniji, Direktiva o korporativnom izvještavanju o održivosti (CSRD) se trenutno usvaja putem delegiranih akata i zakonodavstva država članica usklađenih s zajedničkim minimalnim zahtjevima. Od svih velikih tvrtki (>250 zaposlenika, >40 milijuna eura neto godišnjeg prihoda ili >20 milijuna eura imovine u bilanci) te malih i srednjih poduzeća uvrštenih na burzi,  zahtijevat će se da objavljuju redovita izvješća o svojim utjecajima na okoliš i društvo.

Direktiva zahtijeva od tvrtki da objave informacije kako je navedeno u Europskim standardima izvještavanja o održivosti (ESRS) . Prva skupina ovih standarda, primjenjuje se na sve industrijske sektore, bit će usvojena posebnim delegiranim aktima Europske komisije krajem lipnja 2023. Postoji dvanaest standarda, dva međusektorska (ESRS 1 i ESRS 2) i deset koji su usklađeni s okolišnim (ESRS-ovi E1-E5), društvenim (ESRS-ovi S1-S4) i upravljačkim (ESRS-ovi G1) pitanjima kao što je prikazano na dijagramu. 

Image
ESRS

 

Prijavljene informacije i podaci bit će elektronički označeni prema specifičnoj taksonomiji kako bi se omogućila jednostavnija usporedba. Provjera (verifikacija) neovisne treće strane izvještaja o održivosti objavljenim u skladu s Direktivom bit će obavezna u svim državama članicama.  

Image
CSRD ROKOVI