Image
Prehrambena industrija

SIGURNOST HRANE

Dokaz odgovornog postupanja pri proizvodnji i prometu hrane, u današnjem globalnom svijetu, postao je osnovni kriterij  potrošača širom svijeta. Cilj certifikacije sustava sigurnosti je zaštita interesa potrošača te omogućavanje sigurnog funkcioniranja globalnog tržišta hrane.

Bureau Veritas Certification nudi širok spektar usluga certificiranja kao pomoć organizacijama u ispunjavanju strogih zahtjeva i visokih standarda u pogledu kvalitete i sigurnosti hrane te zaštite okoliša i društvene odgovornosti. Usluge Bureau Veritasa pokrivaju cijeli prehrambeni lanac od primarne proizvodnje do gotovih proizvoda.

DODATNE
INFORMACIJE

USLUGE CERTIFIKACIJE:      +385 (0) 51 569 050          Kontaktirajte nas

USLUGE EDUKACIJE:             +385 (0) 1 6529 398          Kontaktirajte nas